Edalı Bebek (minarenin Alemi) Türkü Sözleri


Edalı Bebek (minarenin Alemi) Nota 0
Edalı Bebek (minarenin Alemi) Nota 1


Yöre: KONYA

Kaynak Kişi: Seyit Mehmet Çopur
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen