Gine Yeşillendi Niğde Bağları Türkü Hikayesi


Cumhuriyetten önceki yıllarda kaçak rakı imalatı üzümü bol olan Niğde`ye 5 km mesafedeki Fertek kasabasında yapılmakta idi. Fertek ile Niğde`nin Tepe Bağları iç içe bulunmakta ve eski oturak alemleri de bu civarda yapılmakta idi. Bu tarihlerde Niğde`de yetişen ve her birinin emrinde 8-10 kişi bulunan küçük beylikler bulunmaktadır. Gençlerden bir tanesi beylerden birinin kızına aşık olur ve bu olay da beyin kulağına gider. Bey, kızına aşık olan genci yakalattırıp hapishaneye attırır, beyinden merhamet dileyen gençte bu türküyü yakar.


Kaynak:
ERCAN,Ali, Kara Kaş Gözlerin Elmas ve Niğde Türküleri, s.31, Niğde İl Basım Evi, Niğde,1965

Aktaran: Öğrt. Gör. Hakan TatyüzGine Yeşillendi Niğde Bağları Türkü Sözü ve Notaları